Тэмцээний бүртгэл

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэмцээний бүртгэл

2022 оны 10-р сарын 7, 8-ны өдрүүдэд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хууль сахиулах тусгайлсан чиг үүрэгтэй төрийн цэргийн болон цэрэгжсэн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдах Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит буудлагын уламжлалт тэмцээний бүртгэл. Бүртгэл 2022 оны 10-р сарын 4-ний Мягмар гаригт 20:00 цагт хаагдана.

Бүртгэл 2022 оны 10-р сарын 4-ний Мягмар гаригт 23:00 цагт хаагдав.