Тэмцээний түвшин

Практик буудлагын тэмцээн нь 5 түвшинд эрэмбэлэгддэг. Үүнд:

  1. Түвшин I – Клуб доторх тэмцээн
  2. Түвшин II – Дотоодын, клуб хоорондох тэмцээн
  3. Түвшин III – Олон улсын тэмцээн
  4. Түвшин IV – Бүс нутгийн буюу тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн
  5. Түвшин V – Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Тэмцээний төрөл тус бүрээр ангиллын тухай мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Тухайн ангилалд 10-аас цөөнгүй тамирчин бүрдэхгүй бол тухайн ангиллыг үүссэнд тооцохгүй. Түүнчлэн тухайн ангилалд 5-аас цөөнгүй баг бүрдээгүй бол тухайн ангилалд багийн дүнг шалгаруулахгүй. Практик буудлагын спортод нэг баг нь 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба тухайн багийн хамгийн өндөр оноо авсан 3 тамирчны нийлбэр дүнгээр багийн дүнг тооцдог.