Галт зэвсэг эзэмшигчдэд тусламж

Дараах холбоосуудаас өөрт хэрэгцээтэй байгаа эрхзүйн зөвлөгөө, мэдээллийг аваарай.

Өөрөө өмчлөх зорилгоор улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэх

Галт зэвсэг худалдан авахад

Галт зэвсгийн гэрчилгээ шинээр авах иргэний бүрдүүлэх материал

Галт зэвсэг шилжүүлэх буюу эзэмшигч өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал

Хуулийн этгээд галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл худалдан авахад

Спортын тэмцээн, сургалт, ан агнуурын зориулалтаар галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх

Гадаадын иргэдийг урьсан иргэн, хуулийн этгээд улсын хилээр галт зэвсэг нэвтрүүлэхэд

Улсын хилээр үрлэн сумтай, хийн бууг нэвтрүүлэх зөвшөөрөл

Галт зэвсгийн хадгалалт, хамгаалалтын шаардлага