Ангилал

Гар буу:

Спортын дасгалуудын ангилал
1 ГбС-1 – гар буу, сонгодог
2 ГбС-2 – гар буу, сонгодог – багийн тэмцээн (4 хүн)
3 ГбС-3 – гар буу, сонгодог – дуэль
4 ГбО-1 – гар буу, нээлттэй
5 ГбО-2 – гар буу, нээлттэй  – багийн тэмцээн (4 хүн)
6 ГбО-3 – гар буу, нээлттэй  – дуэль
7 ГбС-1 – гар буу, стандарт
8 ГбС-2 – гар буу, стандарт – багийн (4 хүн)
9 ГбС-3 – гар буу, стандарт– дуэль
10 ГбЦ-1 – гар буу, цуврал
11 ГбЦ-2 – гар буу, цуврал  – багийн тэмцээн (4 хүн)
12 ГбЦ-3 – гар буу, цуврал  – дуэль
13 РС-1 – револьвер, стандарт
14 РС-2 – револьвер, стандарт  – багийн тэмцээн (4 хүн)
15 РС-3 – револьвер, стандарт  – дуэль

Карабин:

Дасгалын ангилал
1 КО-1 –   карабин, нээлттэй
2 КО-2 –   карабин, нээлттэй – багийн тэмцээн (4 хүн)
3 КО-3 –   карабин, нээлттэй – дуэль
4 КОГ-1 – карабин, нээлттэй – гараар цэнэглэх
5 КОГ-2 – карабин, нээлттэй – гараар цэнэглэх – багийн тэмцээн (4 хүн)
6 КОГ-3 – карабин, нээлттэй – гараар цэнэглэх – дуэль
7 КС-1 –   карабин, стандарт
8 КС-2 –   карабин, стандарт – багийн тэмцээн (4 хүн)
9 КС-3 –   карабин, стандарт – дуэль
10 КСГ-1 – карабин, стандарт – гараар цэнэглэх
11 КСР-2 –  карабин, стандарт – гараар цэнэглэх – багийн тэмцээн (4 хүн)
12 КСГ-3 –  карабин, стандарт – гараар цэнэглэх – дуэль

 Гөлгөр гол төмөртэй урт буу:

Дасгалын ангилал
1 УбМ-1 – урт буу, модифай
2 УбМ-2 – урт буу, модифай – багийн тэмцээн (4 хүн)
3 УбМ-3 – урт буу, модифай – дуэль
4 УбО-1 – урт буу, нээлттэй
5 УбО-2 – урт буу, нээлттэй – багийн тэмцээн (4 хүн)
6 УбО-3 – урт буу, нээлттэй – дуэль
7 УбП-1 – урт буу, помп
8 УбП-2 – урт буу, помп – багийн тэмцээн (4 хүн)
9 УбП-3 – урт буу, помп – дуэль
10 УбС-1 – урт буу, стандарт
11 УбС-2 – урт буу, стандарт – багийн тэмцээн (4 хүн)
12 УбС-3 – урт буу, стандарт – дуэль

Олон төрөлт (гар буу, револьвер, урт буу, карабин):

Дасгалын ангилал
1 ГбУбК-1 – гурван төрөлт (гар буу, урт буу, карабин)
2 ГбУбК-2 – гурван төрөлт (гар буу, урт буу, карабин) – багийн тэмцээн (4 хүн)

Дээр дурдсан зэвсгийн төрөл болон ангиллууд нь Олон Улсын Практик Буудлагын Холбоо (IPSC)-ны дүрэмд заасны дагуу бөгөөд хэрэв спортын дүрэм өөрчлөгдсөн бол олон улсын дүрмийг баримтална.

Тухайн ангилалд 10-аас цөөнгүй тамирчин бүрдэхгүй бол тухайн ангиллыг үүссэнд тооцохгүй. Түүнчлэн тухайн ангилалд 5-аас цөөнгүй баг бүрдээгүй бол тухайн ангилалд багийн дүнг шалгаруулахгүй. Практик буудлагын спортод 4 хүнийг нэг баг гэж үзэж, тухайн багийн хамгийн өндөр оноо авсан 3 тамирчны нийлбэр дүнгээр багийн дүнг тооцдог.

Тэмцээний түвшний тухай  мэдээллийг эндээс үзнэ үү.