“Mongolian Open 2019” бүртгэл

“Mongolian Open 2019” гар бууны олон улсын тэмцээнд зөвхөн МПБХ-ны гишүүд оролцох боломжтой. Тэмцээн 2019 оны 6-р сарын 28, 29-ний өдрүүдэд болно. Бүртгүүлсэн тамирчид 6-р сарын 27-ны өглөө 10:00 цагт буудлагын талбай дээр зэвсгийн шалгалтанд ирнэ үү. 

“Mongolian Steppe 2019” бүртгэл

“Mongolian Steppe 2019” карабины олон улсын тэмцээнд зөвхөн МПБХ-ны гишүүд оролцох боломжтой. Тэмцээн 2019 оны 6-р сарын 25, 26-ны өдрүүдэд болно. Бүртгүүлсэн тамирчид 6-р сарын 24-ны өглөө 10:00 цагт буудлагын талбай дээр зэвсгийн шалгалтанд ирнэ үү.