Тэмцээний бүртгэл

“Бүгд найрамдах 95” тэмцээний бүртгэл

Тэмцээний хураамжийг 2019 оны 11-р сарын 25-ны дотор дараах дансаар төлнө.

 

Данс: Голомт банк 2715113694
Хүлээн авагч: Монголын Практик Буудлагын Холбоо ТББ
Гүйлгээний утга: Овог нэрээ бичнэ.
Гүйлгээний дүн: 30,000 төгрөг

Бүртгэл хаагдсан. Бүртгүүлсэн боловч хураамжаа төлөөгүй бол тэмцээнд оролцуулахгүй.