Тэмцээний дүн

2019 оны Карабины УАШТ-ний дүн

Карабины төрлөөр 2019 оны Монгол улсын аварга шалгаруулах тэмцээн амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа.

Тэмцээний эцсийн дүнг харах бол дараах файлыг үзнэ үү.

Carbine 2019 – Overall

Дасгал бүрээрх гүйцэтгэлийг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine 2019 – Verify

Дасгал бүрээрх үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

Carbine 2019 – Stages