Тэмцээний дүн

2018 оны карабины УАШТ-ний дүн

2018 оны карабины Монгол улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дүнг танилцуулъя.

Дасгал тус бүрээрх буудагчдын гүйцэтгэлийг дараах файлаас үзнэ үү.

verification

Дасгал бүрээрх эрэмбэлсэн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

stages

Тэмцээний эцсийн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

overall medal

Тэмцээний ерөнхий шүүгч Д.Наранбаатарын гүйцэтгэлийг тооцохгүй тул хасав.

Тэмцээний шагналтнууд:

Стандарт ангилал:
1-р байр – О.Пүрэвжамц, СМ
2-р байр – П.Эрдэнэбилэг
3-р байр – Ц.Адилтулга, СМ

Опен ангилал:
1-р байр – Э.Эрдэнэхалиу
2-р байр – Т.Бүгүнүтэй
3-р байр – Х.Тэмүүжин, СМ