Тэмцээний дүн

2018 оны гар бууны УАШТ-ний дүн

2018 оны гар бууны Монгол улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дүнг танилцуулъя.

Дасгал тус бүрээрх буудагчдын гүйцэтгэлийг дараах файлаас үзнэ үү.

Scores by stage pistol 2018

Дасгал бүрээрх эрэмбэлсэн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү.

STAGES pistol 2018

Тэмцээний эцсийн үр дүнг дараах файлаас үзнэ үү. Тэмцээний ерөнхий шүүгч Д.Наранбаатарын гүйцэтгэлийг тооцохгүй тул хасав.

OVERALL last pistol 2018