Тэмцээний бүртгэл

5.11 challenge – Бүртгэл

“5.11 challenge” тэмцээний бүртгэл. Тэмцээн зөвхөн стандарт ангиллаар зохион байгуулагдах тул та хувийн бэлтгэлээ хангана уу.

Өрсөлдөөний тэнцвэрт байдлыг хангах үүднээс тэмцээнийг Холбооны гишүүн ба Гишүүн бус гэсэн хоёр ангиллаар дүгнэнэ. Тэмцээний удирдамжийг дараах холбоосоор татан авч танилцаарай:   Guidance 5.11 challenge 2018

Бүртгэл 2018 оны 5-р сарын 10-ны 18:20 цагт хаагдлаа.