Цэц буудлага

Хэдийгээр практик буудлагын төрөлд албан ёсоор хамаардаггүй боловч Монголын Практик Буудлагын Холбооны зүгээс снайпинг буюу цэц буудлагын спортыг Монгол улсад хөгжүүлэхэд мөн анхааран ажилладаг.

Цэц буудлага (sniping) нь олон янзын төрөл зүйл байдаг ба олимпийн төрөлд хамаардаг урт буу болон алсын зайн буудлагын төрлүүд нь олон улсад түгээмэл хөгжсөн байдаг. Монголын Практик Буудлагын Холбооны хувьд “F class” цэц буудлагын төрлийг Монголд анхлан эхлүүлэгч юм.

Цэц буудлагын төрлөөр хичээллэснээр сумны баллистик, дурангийн ажиллагаа, нар, цас, бороо, салхины нөлөөлөл… зэрэг шинжлэх ухаанч мэдлэгтэй болохоос гадна, дээд зэргийн торгон мэдрэмж, өндөр ур чадварыг олж авдаг. Бид цэц буудлагын олон төрлийн онцлог шинжүүдийг нэгтгэж, практик буудлагын спортын элемент, зарчмаар нэмж баяжуулан Монголчуудын буудлагын ур чадварыг шинэ түвшинд гаргаж ирэхэд анхааран ажиллаж байна.