МПБХолбооны дүрэм

“Монголын Практик Буудлагын Холбоо” ТББ-ын дүрэм

Энэхүү дүрмээр холбооны үйл ажиллагаа, гишүүдийн эрх, үүрэг, хариуцлагын тогтолцоог зохицуулна.